Om LindMarkmedia

Vi på LindMarkmedia

Som säljbolag har vi en kompetensbas av personal med bred erfarenhet av företagsförsäljning, samt försäljningschefer som har mångåriga erfarenheter av att leda, utveckla och uppmuntra till de mycket goda resultat vi har gjort oss kända för. Vår uppgift är att vara en resurs åt företag som vill ha en effektiv och ständigt fokuserad försäljningsorganisation. Vi åtar oss försäljningsuppdrag som ställer höga krav på förmågan att bli ett med den tjänst/produkt vi säljer, samt att vi genomför försäljningen på ett minst lika kunnigt, representativt och effektivt sätt som om vi vore en del av uppdragsgivarens egen organisation. Vi erbjuder dig som uppdragsgivare en egen professionell försäljningsorganisation som är väl förtrogen med allt vad kvalificerad försäljning innebär. Och som är fast besluten att leverera både kvantitet och kvalitet!

 

Vår vision

Att bli den självklara partnern inom media och marknadsföring i södra Sverige och fortsätta fokusera på våra kärnområden. Vi ska ligga i framkant med ny teknik, nya betalningsmodeller och kreativa samarbeten med våra kunder som gör att vi blir en attraktiv samarbetspartner.

 

Värdegrunder

Bolaget jobbar som ett team, samarbete och hög kompetens är det som gör oss starka.

  • Vi hittar lösningar till våra kunder som skiljer sig från våra konkurrenters erbjudanden.
  • Vi upprätthåller alltid en god affärsmoral.
  • Vi jobbar snabbt och effektivt.
  • Det vi levererar är av högsta kvalité.