Säljbolag inom media & marknadsföring!

LindMarkmedia är ett säljbolag med hög kompetens och lång erfarenhet inom försäljning B2B. Vi har i 10 år hjälpt företag att stärka sina säljorganisationer med framgångsrika resultat.
Vår styrka är digitala medier.

Vi arbetar idag med starka varumärken både lokalt och på riksnivå där hitta.se är en av våra största samarbetspartners.